O NAMA

Fond Klaster Zdravstvenog Turizma Vojvodine u Kanjiži osnovan je 23.avgusta 2007.godine na predlog lokalnih samouprava (Kanjiža,Senta,Ada,Bečej,Subotica,Bačka Topola,Mali Iđoš) u cilju podsticanja međusobnog povezivanja lokalnih samouprava, preduzeća, nosilaca znanja i institucija na teritoriji AP Vojvodine - organizacija srodnih delatnosti po konceptu klastera,što garantuje kritičnu masu znanja,tehnologija, resursa i materij. sredstava za jačanje konkurentnosti klastera zdravstvenog turizma Vojvodine kao celine.


Planirani rezultati udruživanja su podsticaj produktivnosti, inovativnosti, dugoročne poslovne dinamičnosti i otvaranje novih radnih mesta u zdravstvenom turizmu, što predstavlja zajednički interes lokalnih samouprava, preduzeća kao i preduzetnika, nosilaca znanja, NVO,obrazovnih i zdravstvenih institucija sa teritorije AP Vojvodine. U proteklom periodu skljopljeni su ugovori o pristupanju i sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji sa zainteresovanim Opštinama, klasterima, obrazovnim i drugim institucijama u APV. Značajan akcenat je dat ulozi Klastera na ostvarivanju Studije izvodljivosti i akcionog plana za razvoj banjskih centara i Marketing strategije razvoja turizma Vojvodine sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstvenog turizma, wellness centara, međunarodnu i prekograničnu saradnju sa EU.


Jedan od značajnih međunarodnih sporazuma je Euroregionalni sporazum o saradnji sa Republikom Mađarskom i Rumunijom, čime je kapacitet klastera sa 3563 radnika povećan na 39800 zaposlenih u zdravstevnom turizmu euroregije,koji omogućava prodor na evropsko tržište. 


Potpisnici sporazuma su potvrdili nastavak rada na sistemskim međun.standardima „EUROSPA” isticanjem osobenosti euroregije osnivanjem Euroregionalnog turističkog Klastera za razvoj i Upravljanje sa posebnom pažnjom na očuvanje prirodne okoline, inovacije i nove tehnologije kao i na obrazovanje-edukaciju potrebnih stručnjaka i kadrova putem oblikovanja međunarodne Ogledne Oblasti Evropske Turističke Edukacije u zdravstvenom-ruralnom turizmu euroregije.

Krajem 2009.godine Klasteru je dodeljeno međunarodno priznanje Nacionalne Turističke Organizacije Republike Mađarske „ZA TURIZAM NIZIJE” za zasluge i ostvarenu uspešnu međunarodnu saradnju Klastera sa partnerima iz susednih evropskih zemalja u okruženju. Predstavnici Klastera su kao članovi radne grupe za turizam Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Republike Srbije i Mađarske potpisali međunarodni protokol o saradnji po temama: razmena informacija,koriščenje evropskog programa za teritorijalnu, prekograničnu saradnju na poljima razvoja zdravstvenog, ruralnog i eko turizma, agende Evropske Kulturne Prestonice Pečuj, potpora razvoja turizma na Dunavu i Tisi, pokretanje procedure za priznavanje međunarodnog statusa reke Tise i izgradnje međunarodnog rečnog graničnog prelaza u Segedinu i Kanjiži, razmena učešća na godišnjim nacionalnim turističkim sajmovima Budimpešta,Beograd,Ljubljana, pored toga održane su prezentacije klastera u zemlji i inostranstvu(R.Mađarska, Austrija, Italija, Slovenija).


Danas imamo preko 50 aktivnih članica klastera iz 14 Opština, u toku su potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa zainteresovanim Opštinama i članicama sa teritorije Vojvodine. Netaknuta predela Vojvodine i građevine su primer harmonije između ljudi i prelepe prirode. Zahvaljujući viševekovnim običajima sačuvane su davno zaboravljene vrednosti, umetnička i arhitektonska dela naših poznatih autora. Ljubitelji kulturne baštine ovog predivnog područja Evrope mogu naći građevine jedinstvenog stila i oblika.U svakodnevnom životu deo turističke ponude Vojvodine su proizvodi i specijaliteti posebnog kvaliteta i svojstvenih osobina za ovo područje. Najbolje iz Vojvodine su imena pod zaštitom koja ukazuju na prave vrednosti. Veštine starih narodnih zanata i znanje naših predaka prenose se pokoljenjima proizvodima u koje su majstori utkali svoju dušu. Običaji naroda Vojvodine i bezbrojne karakteristične veštine daju mnoštvo narodnih umotvorina i remek dela,dok etno kuće čuvaju odlike područja Vojvodine u kojima majstori prikazuju svoju umešnost i znanje prenošene sa generacije na generaciju.