OBRAZOVANJE

Regionalni Centar za prof. razvoj u obrazovanju

Regionalni Centar za prof. razvoj u obrazovanju

Art Garni Hotel - Kanjiža

Obrazovno Kulturna Ustanova "Cnesa" Kanjiža

Ekonomska srednja škola Bosa Milićević Subotica

Ekonomska srednja škola "Bosa Milićević" Subotica

Srednja medicinska škola Subotica

Srednja medicinska škola
Subotica

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona Kanjiža

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona Kanjiža


Centar  za stručno usavršavanje - Kikinda

Kontakti

23300 Kikinda
Nemanjina 23.
Srbija, Vojvodina
Telefon/fax: 0230/404-830
Link: http://www.csu.rs

Centar  za stručno usavršavanje - Kikinda

CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE je ustanova osnovana sa ciljem usavršavanja zaposlenih. Ovo je ustanova regionalnog karaktera, prva ovog tipa u Vojvodini.


Prevashodni cilj CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE je usavršavanje zaposlenih u obrazovanju,mada i ostali zaposleni koji imaju potrebu za nekim vidom stručnog usavršavanja u ovoj "KUĆI ZNANJA"mogu pronaći svoje mesto. 


Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project - PDP) , zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. između vlada Švajcarske - Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije - Ministarstva prosvete.


Kikindska Opština i Švajcarska agencija za razvoj ( SDC ) 9. septembra 2009. potpisale su ugovor o osnivanju ovog centra. Ovaj sporazum potpisan je između ministra prosvete Žarka Obradovića, švajcarskog ambasadora u Srbiji Ervina Kifer-a i predstavnika četiri lokalne zajednice u kojima je planirano otvaranje novih regionalnih centara za profesionalno usavršavanje nastavnika. U ime naše lokalne samouprave, sporazum je potpisao predsednik Opštine Kikinda Ilija Vojinović.


Obrazovno Kulturna Ustanova "Cnesa" - Kanjiža

Kontakti

24420 KANJIŽA
Glavni Trg 9..
Vojvodina, Srbija
Tel.: +38124/873-043,874-077, 874-688
E-mail: cnesa@cesa.rs
Link: http://www.cnesa.rs

Obrazovno Kulturna Ustanova Cnesa Kanjiža

Obrazovno-kulturnu ustanovu koja danas nosi naziv ''Cnesa'' osnovala je lokalna samouprava 1958. godine sa ciljem da obezbedi institucionalne okvire obrazovanju odraslih. Tadašnji naziv ustanove bio je : Radnički univerzitet. U sklopu ustanove pored obrazovne jedinice svoju delatnost obavljali su i Amatersko pozorište, Simfonijski orkestar Zoltan Kodalj, Harmonikaški orkestar društvo prijatelja muzike, Bioskop Kultura, Dom kulture u Horgošu, Osnovna muzička škola i Biblioteka Jožef Atila, od kojih poslednja tri poseduju status pravnog lica. Od 90-tih godina pun naziv ustanove je: Obrazovno kulturna ustanova ''Cnesa''. Osnovna delatnost ustanove je obrazovanje odraslih.


Pored obrazovne jedinice ustanova obuhvata sledeće organizacione jedinice : Info Tv čija je osnovna delatnost informisanje javnosti, Bioskop, Galerija Dobo Tihamer, Dom umetnosti i Dom stvaralaca (u kojem se nalaze amaterska društva: Foklorno plesno društvo Tisa, Mađarsko kulturno društvo Ozorai Arpad itd.) Organizujemo razne manifestacije: pozorišne predstave, projekcije filmova, literarne večeri, izložbe, festivale kao i manifestacije međunarodnog karaktera, (Dani tradicije, Dani mađarskog filma i Džez-festival). Godišnje organizujemo oko 200 manifestacija i imamo oko 20000 posetilaca.


Obrazovna jedinica organizuje kurseve različitog tipa kao što su: jezički (kurs engleskog, nemačkog, italijanskog, srpskog i mađarskog jezika), stručni kursevi (frizerski kurs, kurs krojenja i šivenja, energetski kursevi), kursevi pisanja konkursa, kurs o zaštiti životne sredine, za razvijanje civilnih organizacija itd. Naša ustanova je akreditovana kao EBC*L ispitni i edukacioni centar. Naši kursevi ne spadaju u obrazovanje unutar školskog sistema, te fleksibilnije možemo reagovati na zahteve tržišta.


Imamo obiman krug partnera, što je i preduslov za obavljanje delatnosti širokog spektra kakvim se bavi naša ustanova. Najznačajniji su: Kanjiški krug; Omladinsko udruženje Generacija, Kanjiža; Filmska radionica ''Cinema'' Kanjiža; Udruženje za negovanje narodnih običaja ''Lavanda''; Novosadsko Pozorište; Subotičko Narodno Pozorište; Kamerni orkestar List Ferenc; Filmski festival Mediawawe; bioskop Urania (Budimpešta) itd.

Bazu ljudskog resursa Obrazovno-kulturne ustanove ''Cnesa'' predstavlja dvadeset i jedno zaposleno lice u stalnom radnom odnosu, a pored toga angažuje i oko petnaest spoljnih saradnika različitih stručnosti. Među spoljnim saradnicima imamo novinare, profesore, nastavnike, inženjere i druge eksperte, koji u mnogome daju doprinos našoj uspešnosti.


Naša ustanova je tokom 2006. godine pokrenula realizaciju svog investicionog plana u okviru kojeg je sagrađen Regionalni Kreativni Atelje Jožef Nađ, Kanjiža (RKA), koji se sastoji od dva objekta.


U jednom objektu se nalazi probna sala u kojoj će stvarati Jožef Nađ, vođa međunarodno priznatog pozorišta Jel. Drugi objekat će obuhvatiti Art kafe, obrazovnu jedinicu, i deo predviđen za smeštaj gostiju. Novi objekti će doprineti daljem razvoju naših delatnosti kao i podizanju nivoa naše delatnosti. Naš cilj je da nove objekte popunimo novim sadržajima. OKU ''Cnesa'' kao suosnivač Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara, stara se o očuvanju relevantnih kulturnih vrednosti.

Ekonomska srednja škola "Bosa Milićević"
Subotica

Ekonomska srednja škola Bosa Milićević Subotica

Kontakti

24000 SUBOTICA
Đure Đakovića 21.
Vojvodina, Srbija
Tel.+38124/559-255,
E-mail: ess@eunet.rs
Link: http://www.ekonomskasu.edu.rs

Na gradskoj opštinskoj sednici 1907.godine doneta je odluka da se podnese zahtev Segedinskom prosvetnom inspektoratu za otvaranje trgovačke škole. Segedinski inspektorat je odbio molbu za otvaranje škole, a grad nije bio u stanju da izdržava školu, pa je u pomoć prišlo Trgovačko udruženje "Lojd". "Lojd" je na sednici od 20. avgusta 1907. godine odlučio da osnuje i izdržava Višu trgovačku školu i podneo molbu Mađarskom ministarstvu vera i prosvete u Budimpešti, koje je odobrilo osnivanje i rad škole.


"Lojd" je 22. septembra 1907. godine održao zajedničku sednicu sa nastavnicima, a već 23. septembra 1907. godine škola je počela sa redovnom nastavom. U školu su upisana 43 učenika, a školovanje je trajalo tri godine. Prvi direktor je bio gimnazijski profesor Gustav Tonč. Do 1916. godine Viša trgovačka škola je bila muška. Žensko versko udruženje iz Kaloče i njen ogranak u Subotici, u jesen 1916. godine, osnivaju Višu žensku trgovačku školu.Nakon Prvog svetskog rata decembra 1918. godine, u Subotici se osniva Gradska srpsko-bunjevačka viša trgovačka škola.


U periodu od 1918-1920. godine u gradu su postojale tri više trgovačke škole: srpsko- bunjevačka (mešovita), muška mađarska i ženska mađarska. Školske 1920/21. godine osniva se Državna viša trgovačka škola u čiji sastav su ušle sve tri škole. Nastava je bila dvojezična do 1922. godine, kada su ukinuta odeljenja na mađarskom jeziku. Od 1923. godine škola je pretvorena u četvorogodišnju, a 1924/25. godine škola menja ime u Državnu trgovačku akademiju.


Od 10. oktobra 1944. godine nastavni jezik u školi je bio srpskohrvatski, a povremeno, prema potrebama, otvarana su posebna odeljenje na mađarskom jeziku. Od 1944. godine do 1948/49. godine škola se zoveDržavna trgovačka akademija (poluzvanično ime joj je Ekonomski tehnikum). Od školske1949/ 50. godine nosi naziv Ekonomska srednja škola. Od 14. marta 1952. godine škola nosi imeEkonomska srednja škola "Bosa Milićević", po imenu svoje bivše učenice Bosiljke Milićević, koja je izgubila život učestvujući u studentskim demonstracijama u Beogradu 1939. godine.


Ekonomska, a nekadašnja Viša trgovačka škola, odnosno Akademija, u toku stogodišnjeg postojanja, doživela je najviše seoba među subotičkim školama. Škola se 1963. godine seli u zgradu današnjegOtvorenog univerziteta, dok je 1985. godine izmeštena na današnju lokaciju u ulici Đure Đakovića 21.


Mi smo srednja stručna škola, uspešnih i zadovoljnih učenika i kompetentnih nastavnika.. Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija i trgovina, ugostiteljstvo, turizam na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje i samoobrazovanje. Obrazujemo i odrasle kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju u oba područja rada.

Želimo da postanemo savremena stručna škola sa visoko kvalitetnim stručnim kadrom koji će svoja znanja i učenja primeniti u obrazovanju postojećih i novih obrazovnih profila koji su u skladu sa savremenim tržišnim tendencijama, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom, škola koja će doprinositi stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog okruženja.Želimo da postanemo lider razvoja stručnog obrazovanja u regionu.


STRATEŠKI CILJEVI - PRIORITETI ŠKOLE:

Podizanje nivoa kvaliteta nastavnih i vannastavnih aktivnosti

Jačanje kompetencija nastavnog kadra kroz stručno usavršavanje 

Iniciranje i aktivna uključenost u kreiranje nastavnih planova i programa novih obrazovnih profila 

Unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih 

Poboljšanje vlastitih izvora finansiranja 

Poboljšanje uslova rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam


Trgovina, ugostiteljstvo i turizam su veoma povezane i u mnogim segmentima međusobno uslovljene privredne delatnosti. Ekspanziju doživljavaju razvojem privrede, saobraćaja i potrebe ljudi da svoje bazične i kulturne potrebe zadovolje na što prihvatljiviji način. Globalizacija je uticala na porast kvantiteta i kvaliteta usluga iz ovih oblasti. U školi se, kroz različite nivoe obrazovanja – teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuje kadar sposoban da odgovori svim zahtevima savremenog tržišta.


Učenici koji završe četvorogodišnja zanimanja imaju mogućnost zaposlenja ili upisa na različite više škole i fakultete. Cilj školovanja je da se učenici osposobe: za kvalitetan rad u zanimanju, za pripremu i davanje informacija i promotivnog materijala, za prijem porudžbina i rezervaciju, za kalkulaciju, obračun i prodaju, za upotrebu informacione tehnologije, za pravnu osnovu poslovanja, za osiguranje i pravilan odnos prema ljudima i okolini.Učenici koji se opredele za trogodišnja zanimanja pripremaju se direktno za rad, što im ne oduzima mogućnost usavršavanja i napredovanja u struci.


Za sada, postoji direktna prohodnost na određene više škole (Viša poslovna škola, Viša ugostiteljska škola). Priprema za rad se vrši kroz teorijsku nastavu, vežbei praktičnu nastavu.

Praktičnu nastavu učenici obavljaju u hotelijerskim, turističkim, trgovinskim i ugostiteljskim preduzećima poput hotela "Patria", "Gloria Lux", "Galerija", "Park", "Prezident", turističke agencije "Sam", "Bogaz", "Proffis", "Eco Travel", "Suboticatrans", restorana "Mala gostiona", "Majur", "Gulyás csárda", "Riblja čarda", "Gurinović", "MG", "Nepkör"…


četvorogodišnji smerovi 

turistički tehničar → opšteobrazovni predmeti • stručni predmeti 

turistički tehničar — ogled → nastavni plan 

trgovinski tehničar → opšteobrazovni predmeti • stručni predmeti


trogodišnji smerovi

konobar → opšteobrazovni predmeti stručni predmeti

kuvar → opšteobrazovni predmeti • stručni predmeti
Srednja medicinska škola Subotica

Kontakti

24000 SUBOTICA
Beogradski put 126. Vojvodina, Srbija
Tel.+38124/558-336,553-983
E-mail: medsu@medicinskas.edu.rs
Link: http://www.medicinskasu.edu.rs

Srednja medicinska škola Subotica

Subotička Srednja medicinska škola osnovana je pre pola veka, 1.oktobra 1958.godine. Osnovana je sa zadatkom da sprema kadrove srednje stručne spreme za medicinske sestre zdravstvenih i zdravstveno-socijalnih ustanova, za patronažnu službu i za zdravstveno vaspitanje naroda, a nalazila se u sastavu Gradske bolnice u Subotici. U prvi razred škole mogle su se upisati svršene učenice čestog razreda gimnazije, koje nisu bile starije od 19 godina. Školovanje je trajalo tri godine, a nastavno osoblje činili su jedan nastavnik u zvanju profesora i jedna medicinska sestra za izvođenje praktične nastave.


Danas škola ima 51 profesora, 14 viših medicinskih sestara i 37 saradnika – lekara i farmaceuta, ukupno : 103 nastavnika. Uslovi za rad su se menjali. Nakon decenije podstanarstva u zgradi Gimnazije 1971. godine Škola je dobila svoj prostor u nekadašnjem porodilištu u ulici Đure Đakovića, a 1986.g se preselila na današnju lokaciju, u namenski građenu zgradu na beogradskom putu. Od samog preseljenja pa sve do danas zbog sistematskih promena u obrazovanju, Škola je bitisala u alarmantno skučenim prostorima, ali je kvalitetno opstojala zahvaljujući toleranciji učenika i zalaganju nastavnika. Napokon, zahvaljujući koordiniranoj podršci svih aktera odgovornih za školstvo, Škola je dobila i adekvatan prostor.

Tako su uz izvrsne mlade ljude koji se opredeljuju za humane obrazovne profile, te stručan nastavni kadar, dogradnjom i savremenim opremanjem 2008. godine stvoreni uslovi, da "mala bela škola na kraju grada preraste u veliku evropsku belu školu".


U Srednjoj medicinskoj školi obrazuju se učenici u 11 atraktivnih profila. U oblasti zdravstva i socijalne zaštite učenici se obrazuju na IV stepenu u verifikovanim profilima : medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-vaspitač, stomatološka sestra-tehničar, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, laboratorijski tehničar, kozmetički tehničar.


U oblasti ličnih usluga na III.stepenu učenici imaju mogućnost da se obrazuju na 3 profila : ženski frizer, muški frizer, manikir i pedikir.


Ovo područje je jedno od najatraktivnijih srednjoškolskih profila u trogodišnjem trajanju. Negovan i skladan izgled podjednako je važan prioritet svakodnevnice ženskom i muškom svetu. Po završetku školovanja učenici su osposobljeni i spremni za samostalno pružanje frizerskih, manikirskih i pedikirskih usluga. Daljim školovanjem na V stepenu učenici mogu postati kreatori ženskih frizura, a otvoren im je put da postanu profesionalci lepih struka: nadogradnje noktiju i nail-arta, kao i masteri frizerskog zanata. Daljim usavršavanjem pogu postati profesionalni filmski i pozorišni frizeri .....


Kozmetičari se zapošljavaju u centrima za estetsku negu i rehabilitaciju kože - salonima.

Informacioni centar za razvoj
Potiskog regiona Kanjiža

Kontakti

24420 KANJIŽA
Doža Đerđa 4.
Vojvodina, Srbija
Tel./fax: 024/873-151
E-mail: info@icr.rs
Link: http://www.icr.rs

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona Kanjiža

Informacioni Centar za Razvoj Potiskog regiona osnovan je od strane Skupštine opštine Kanjiža u maju 2005. godine sa zadatkom da pospeši i pomogne razvoj opštine Kanjiže. Naš glavni zadatak je da nevladinim organizacijama, zadrugama, neprofitnim i profitnim organizacijama, kao i svim zainteresovanima pružamo pravovremene i korisne informacije o mogućnostima za razvoj. Ovo, pre svega, želimo da postignemo praćenjem raspisanih grantova kako domaćih ministarstava, fondova i organizacija, tako i stranih institucija, evropskih fondova za razvoj i svih ostalih međunarodnih organizacija.


Praćenjem interneta i ostalih medija, pronalazimo i izdvajamo grantove/konkurse koji bi mogli da zainteresuju organizacije u našoj sredini. Sve grantove redovno objavljujemo putem baze podataka koja se nalazi na našoj internet stranici, putem dopisa kao i putem ostalih medija. Jedna od naših osnovnih aktivnosti, osim pružanja informacija i savetodavne funkcije je i preuzimanje svih poslova pisanja projekata radi dobijanja odgovarajućih grantova u ime subjekata koji nas za to ovlaste. Spremni smo za lokalnu, regionalnu i međunarodnu saradnju sa svim srodnim organizacijama, kao i za pronalaženje donatora i potencijalnih ulagača za projekte koji su od opšteg interesa za sve građane.


Od 2009. godine ICR postaje Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona, i stavlja svoje znanje i iskustvo na raspolaganje opštinama potisja. Sa ciljem integrisanja napora više opština potpisan je Protokol o saradnji opština Potiskog regiona. Ovim potpisom opštine Ada, Bečej, Čoka, Kanjiža, Novi Bečej, Novi Kneževac, Senta ICR-u daju zadatak da koordinira veće regionalne projekte i ojača kapacitete opština za konkurisanje na međunarodnim prekograničnim susedskim projektima.


Izdvajamo naše usluge:

Praćenje raspisanih konkursa i informisanje Kao svakodnevnu aktivnost vršimo pregled interneta i to poznatih sajtova bilo stranih bilo domaćih fondova, agencija, sekretarijata i ministarstava i pronalazimo nove konkursne mogućnosti. Sve pronađene konkurse objavljujemo put putem e-maila svim registrovanim korisnicima naših usluga.


Savetovanje i pružanje informacija vezanih Našoj kancelariji se, svakodnevno obraćaju ljudi, kako putem telefona i elektronske pošte tako i lično, vezano za načine pisanja projekta. Mi smo spremni da, bez ikakve novcane nadoknade, odgovorimo na bilo kakva eventualna pitanja, dileme, pružimo konkretan savet i damo uputstvo.


Izrada i pisanje projekata Jedna od naših najvažnijih aktivnosti je sama izrada i pisanje projekata. Ovu uslugu vršimo za lokalne vlasti, lokalne kulturne i umetničke ustanove, ne-vladine organizacije, udruženje građana, ali i sva zainteresovana fizička lica. Tokom rada naše kancelarije ali i pre, stekli smo veliko iskustvo u pisanju projekata što u civilnoj što u privredoj sferi.


Organizacija treninga, radionica i predavanja Naše iskustvo stečeno prilikom pisanja projekata možemo i želimo da prenesemo svim zainteresovanim licima. Pri organizovanju treninga i radionica koristićemo se modernim metodama prenošenja znanja i davanje praktičnih saveta za uspešan rad.


Prevođenje (engleski, nemački, srpski, mađarski) Između ostalog usluga prevođena podrazumeva potrebu pisanja konkursa na svim navedenim jezicima, izrade konkursne dokumentacije, kao i prevođenje ostale stručne literature. Ova prevođenja nisu zvaničnog karaktera ali su izuzetno visokog kvaliteta što potvrđuje diplome naših zaposlenih. Naši savetnici i bliski saradnici raspolažu dugogodišnjim iskustvom u pravnim, knjigovođstvenim i finansijskim pitanjima (npr.: izrada biznis planova). Mi ćemo biti most izmedu zainteresovanih subjekata i naših savetnika sa kojima imamo izgrađenu izuzetno dobru komunikaciju i saradnju.


KRATAK OPIS POSLOVNOG INKUBATORA

Iskustva razvijenih zemalja dokazuju da su poslovni inkubatori od velikog značaja za razvoj preduzetništva i za jačanje privrede. U zadnje vreme poslovni inkubatori u našoj zemlji dobijaju sve veću ulogu u podsticanju novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i potpomažu njihov samostalni nastup i opstanak na tržištu. Obezbeđuju infrastrukturu, poslovni prostor, administrativne i stručne usluge po nižim cenama od tržišnih za "stanare" inkubatora. O svim dešavanjima u opštini Kanjiža moguće je informisati se na Internet prezentaciji opštine Kanjiža www.kanjiza.rs/program


Regionalni centar za professionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Kontakti

24420 Kanjiža
Damjanićeva br. 2
Telefon/fax: 024/874-733
E-mail: rckanjiza@kanjiza.rs
www.rckanjiza.edu.rs
Skype: rckanjiza

Prezentacija centra: Prezentacija Rc Kanjiza
Video prezentacija 

Regionalni centar za professionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju je institucija državne službe osnovana od strane opštine Kanjiža, 14. juna 2010. godine u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije.


Osnivanje Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju pojavilo se kao potreba u cilju omogućavanja stručnog usavršavanja u bližem okruženju škola u Potiskom regionu i na Severu Bačke. Postojanje ovakvog Centra u Kanjiži u velikoj meri rasterećuje obrazovne institucije od obaveza vezanih za organizaciju i finansiranje stručnog usavršavanja prosvetnog kadra.


Regionalni centar primenjuje i sprovodi strategiju stručnog usavršavanja u regionu u saradnji sa drugim bitnim činiocima sistema obrazovanja Republike Srbije. RC Kanjiža čini sastavni deo Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje u Srbiji, kao relevantnog nosioca reforme i unapređenja vaspitno-obrazovnog rada, sa jasno definisanim standardima i pravilima poslovanja.