GALERIJA

FOND KLASTER ZDAVSTVENOG TURIZMA 
2016 godine

Klaster Zdravstvenog Turizma Vojvodine na Međunarodnom Sajmu turizma "Utazás 2016" u Budimpešti

08.03.2016

Fond Klaster Zdravstvenog Turizma Vojvodine na Međunarodnom Sajmu turizma u Beogradu

22.02.2016. godine