GALERIJA

FOND KLASTER ZDAVSTVENOG TURIZMA 
2015 godine

Klaster Zdravstvenog Turizma Vojvodine na Međunarodnom Sajmu turizma "Utazás 2015"
u Budimpešti